Artikel Terbaru

 • zakat fitrah zakat mal

  Pembayaran Zakat

  Zakat menurut istilah agama islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimannya, dengan beberpa…

  Baca Selanjutnya
 • akad nikah, persetubuhan, mengenakan minyak rambut

  Larangan Ihram

  Diartikel sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan haji terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku mulai dari syarat haji, rukun haji,…

  Baca Selanjutnya
 • talbiyah sunnah haji

  Ini Sunnah Haji

  Haji asal maknanya adalah “menyengaja sesuatu”. Sedangkan menurut syara’ atau istilah haji iala sengaja mengunjungi Ka’bah (rumah suci)…

  Baca Selanjutnya
 • ihram, muzdalifah, mina, wada', jumrah

  5 Wajib Haji

  Perkataan “wajib” dan “rukun” biasanya berarti sama, akan tetapi dalam urusan haji ada perbedaan sebagai berikut: Rukun merupakan…

  Baca Selanjutnya

Kuliah Islam

Slider 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Click Me
Slider 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Click Me
Slider 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Click Me